Pracownia badań psychologicznych PsychoTest zajmuje się wykonywaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz medycyny pracy, popularnie nazywanych psychotestami. Posiadamy nowoczesną pracownię wyposażoną w odpowiedni sprzęt do badań, zestaw testów oraz wszelkie uprawnienia i doświadczenie w diagnostyce psychologicznej w obszarze psychologii transportu, co pozwala na profesjonalne, a zarazem bezstresowe przeprowadzenie badania
MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ: 668 827 478
ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

PODSTAWA PRAWNA

Kwestie związane z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu reguluje:

-Rozdział 13 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014 poz. 600)
Zobacz ustawę

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz.U. 2014 poz. 937)
Zobacz ustawę

-Rozdział 7a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.)
Zobacz ustawę

BADANIE

badania

Badanie w zakresie psychologii transportu składa się z testów pozwalających ocenić osobowość (dojrzałość społeczną, emocjonalną, radzenie sobie w sytuacjach trudnych) oraz sprawność intelektualną i procesów poznawczych (uwaga, szybkość reagowania, koordynacja wzrokowo-ruchowa).

Badany dostaje pełną informację zwrotną na temat swoich wyników podczas rozmowy z psychologiem oraz stosowne orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Na badanie należy zgłosić się wypoczętym, przez 48 godzin nie spożywać alkoholu.

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy (jeśli wymagane), skierowanie na badanie i okulary, jeśli badany używa ich na co dzień.